Tilslutningsafgift:
 
 
kr. 15.000,00 + moms
 
Vandafgift:
 
Afregning efter måler:
Målerafgift                           kr. 500,00 + moms
 
Forbrug                         kr.  1,00 + moms pr.m3
Miljøafgift                      kr.  6,18 + moms pr.m3
Drikkevandsbidrag        kr.  0,19 + moms pr.m3(ændret)
Vandsamarbejde           kr.  0,43 + moms pr.m3
 
Gebyrer: (momsfrit)
Manglende indsendelse af
aflæsningskort.                                  kr.   200,00
Rykkergebyr pr. rykker                      kr.   200,00
 
Vandafgiften opkræves af Kegnæs Vandværk, 
 

Ved manglende betaling trods fremsendt rykker
afbrydes vandforsyningen.

Det koster 1.000 kr. at få vandtilførslen genoprettet.

Benjamin Hansen | CVR: 41354615 | Kongshoved 1 Kegnæs, 6470 Sydals - Danmark | Tlf.: 23214175 | vand@kegnaes-vandvaerk.dk