Tilslutningsafgift:
 
 
kr. 15.000,00 + moms
 
Vandafgift:
 
Afregning efter måler:
Målerafgift                           kr. 500,00 + moms
 
Forbrug                         kr.  1,00 + moms pr.m3
Miljøafgift                      kr.  6,18 + moms pr.m3
Drikkevandsbidrag        kr.  0,19 + moms pr.m3(ændret)
Vandsamarbejde           kr.  0,43 + moms pr.m3
 
Gebyrer: (momsfrit)
Manglende indsendelse af
aflæsningskort.                                  kr.   200,00
Rykkergebyr pr. rykker                      kr.   200,00
 
Vandafgiften opkræves af Kegnæs Vandværk, 
 i maj og november måned, til betaling 01.06. og 01.12.

Ved manglende betaling trods fremsendt rykker
afbrydes vandforsyningen.

Det koster 1.000 kr. at få vandtilførslen genoprettet.

Martin Terp | CVR: 41354615 | Vestermark 7, 6470 Sydals - Danmark | Tlf.: 40439779 | vand@kegnaes-vandvaerk.dk